Каталог

Информация

Окуляры Levenhuk

Окуляры Levenhuk

Окуляр Levenhuk Super Kellner 20 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Super Kellner 25 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Plossl 17 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk UWA 58° 15 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk UWA 58° 20 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk UWA 58° 25 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk UWA 58° 9 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 16 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2"
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25"